Szakmai kitüntetések munkatársainknak

Szakmai kitüntetések munkatársainknak

Az Országos Erdészeti Egyesület 153. Vándorgyűlését idén a Balaton északi partján fekvő Zánkán, mint központi rendezvényhelyszínen rendezte meg az Országos Erdészeti Egyesület, a Bakonyerdő Zrt. állami erdőgazdasággal, mint házigazdával közösen. Június 15-én, a Vándorgyűlés első napján a hagyományos Ünnepi Közgyűléssel indult a kárpáti-medencei magyar erdészek éves szakmai és közösségi találkozójának két napos programja. Június 16-án a második napon a Bakonyerdő Zrt. komplex erdőkezelésének és a bakonyi tájak kulturális, történelmi, néprajzi értékeinek bemutatását szolgáló terepi programok következtek.

Az Ünnepi Közgyűlés köszöntő beszéde után az egyesületi kitüntetések, elismerések és a szakmai díjak, valamint az Év Erdésze Verseny Országos döntőjének ünnepélyes átadása következett. A díjazottakat és méltatásukat, Tóth Gábor az OEE Díj Bizottságának elnöke olvasta fel a helyszínen, a Zánkai Sport- és Látogatóközpont színháztermében.

A Kaán Károly-díjakat Ripszám István általános alelnök (OEE) valamint dr. Csányi Sándor elnök (SoE Kuratóriuma) adta át.

Kaán Károly Emlékérmet vehetett át Váradi József okleveles erdőmérnök, az Bakonyerdő Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi főmérnöke.

Váradi József a Tolna megyei Nagyszokoly községből származik. Okleveles erdőmérnök, szakmai pályafutása során természetvédelmi szakmérnöki, és térinformatikai szakmérnöki végzettséget is szerzett. Az erdőmérnöki oklevél megszerzését követően a Növénytani Tanszéken tanszéki mérnökként dolgozott, majd a Bükki NP Tarna-vidéki Tájvédelmi Körzet vezetője volt.

1995-től műszaki vezetői, erdőgondnoki, termelési igazgatói, erdészeti igazgatói, valamint termelési vezérigazgató-helyettesi beosztásokban szolgálta a mecseki erdőket. 2014-től kezdődően a Bakonyerdő Zrt-nél dolgozik, először belső ellenőrzési osztályvezetőként, majd 2015-től a társaság erdőgazdálkodási és természetvédelmi főmérnöke.

Elkötelezetten vesz részt a természetközeli erdőgazdálkodási módszerek bevezetésében, üzemszerű alkalmazásában. Tevékeny részese a folyamatos erdőborítást szolgáló módszerek bevezetésének és azok szakmai, illetve társadalmi kommunikációjának.

A Bakonyerdő Zrt-nél tevékenysége során az erdőgazdálkodási tevékenység egységes irányítás alá került, melyet kihasználva sikerült a korábbinál nagyobb összhangot teremteni az erdőművelési, fakitermelési és kereskedelmi ágazatok között, ami az erdők kezelésének minőségi javulását okozta, és a tevékenység költséghatékonyságát javította. Tapasztalatával segítette a társaságot az erdőgondnoki rendszerre való áttérésben.

Meggyőződése, hogy a természeti értékek megőrzésében az erdész szakmának kiemelt szerepe és feladata van. Munkája során többnyire sikeresen törekedett a párbeszédre és kiegyensúlyozott kapcsolat fenntartására a természetvédelmi szervezetekkel a közös cél, a természeti értékek fenntartása érdekében.

Részt vett több, az erdőgazdálkodást érintő informatikai fejlesztésben. A térinformatika erdészeti alkalmazását az elsők között kezdte meg.

Kulcsfelhasználóként, tanácsadóként, vagy alkalmazás rendszergazdaként részt vett több termelés-irányítási, illetve tervezési rendszer sikeres fejlesztésében és bevezetésében.

2012-től kezdődően az Erdészeti Szakmai Rendszer fejlesztését támogató szakmai munkacsoport tevékenységében is részt vesz, mint pl. az ESZR termelési modulja az ETA kialakításában. A csoport vezetőjeként sikeresen koordinálja a legkülönfélébb szakmai és módszertani környezetből érkezett szakemberek munkáját.

Az Agrárminisztérium kereskedelmi, illetve informatikai munkabizottságának tagja. A Soproni Egyetemen meghívott előadóként a Fahasználatok tervezésének gyakorlata című tárgy oktatásában vesz részt.

Az OEE tagja, az Erdőhasználati Szakosztály elnöke, az Örökerdő Szakosztályának tagja. Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Agrártudományok Szakbizottságának 2011 óta tagja. Tevékeny része volt a Szakbizottság Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottságának megalakításában, melynek alapító tagja.

A Mecsekerdő Zrt-től 2003-ban megkapta a Mecseki Erdőkért díjat a Társaságnál végzett szakmai munkájának elismeréseként. A Baranya Megyei Vadászkamarától 2008-ban megkapta a Hubertus Kereszt arany fokozatát. A Soproni Egyetem címzetes egyetemi docense 2020-tól.

Társadalmi tevékenységei közül kiemelendő, hogy alapító tagja és 2003-tól 5 évig titkára volt a komlói Pöndöly Néptánc és Hagyományőrző Egyesületnek. A Baranya Megyei HCS elnöke volt egy ciklusban.  Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság tagja.

Elkötelezett a magyar népi hagyományok, értékek megőrzésében és lehetősége szerint ebben tevőlegesen is részt vesz.

A munkáját felelősségtudattal ellátó, gazdag szakmai életutat felmutató erdőmérnök kolléga.

Decrett József Emlékérmet vehetett át Kozma Tibor erdésztechnikus, a Bakonyszentlászlói Erdészet kerületvezető erdésze.

A Decrett József-díjakat Csillag Vince magánerdős alelnök (OEE), valamint Győrffy Balázs elnök (NAK) adta át.

Kozma Tibor természetszerető, vadász családban született, a családi gyökerek és a már gyermekkorban megszerzett ismeretek hatására pályaválasztása egyértelmű volt. Erdésztechnikusi képesítését 1985-ben szerzi meg a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában. 1985. augusztus 1-én állt munkába lakóhelyén, az akkori Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Bakonyszentlászlói Erdészeténél. A gyakornoki idő letelte után a változatos adottságú Pálház erdészkerület vezetésével bízták meg, mely beosztásában a mai napig dolgozik. Az erdészkerület területe többször változott, de a rábízott erdőkben lévő feladatokat mindig a legnagyobb gondossággal végezte. 

Kerületében jelentős sikereket ért el az aprítéktermelés utáni erdőfelújítási problémák felszámolásában. A Fenyőfői Bauxitbánya megnyitását megelőző fakitermeléseket nehéz szívvel végezte, de a bánya bezárása utáni rekultiváció sikere éppen az ő szakmai munkájának köszönhető.

Nagy odafigyeléssel és türelemmel irányítja a kerületben található cseres és bükkös állományok természetes felújítását, legfontosabbnak mindig az újulat érdekében végzett fahasználatokat, a jövő erdejének megvédését célzó beavatkozásokat tartotta. Szakmai munkáját bizonyítja, hogy kinevezése óta már 176 ha erdősítést fejezett be, és az éves átlagban 6-8 hektárnyi új (természetes és mesterséges) erdősítést a lehető legmagasabb színvonalon végezteti el. Hátralékos erdősítése évtizedek óta nincs; több – mintafásítási programban létrehozott – erdőtelepítés zajlik felügyelete alatt.

A sors „szakmai ajándékaként” 2001-től kezdődően a korábbi bauxitbánya területén megindult biológiai rekultiváció helyszíni irányítását végezte: a több, mint 50 hektáros területen jelentős többletfeladattal járó erdősítés sikere az általa koordinált jó kivitelezésnek köszönhető.

Kiemelt figyelmet fordít a települések környezetében lévő és ökoturisztikai célú erdők turistaforgalommal összehangolt kezelésére, berendezéseik karbantartására.

Az Egyesület helyi rendezvényeinek lelkes résztvevője, szakmai rendezvények házigazdája, a 2023. évi Vándorgyűlés bakonyszentlászlói terepi programjának egyik tartalmi felelőse. Az erdészhagyományok, a múlt lelkes őrzője és szószólója, szakmaszeretete és elhivatottsága a fiatalabb kollégák számára mintaként szolgál.

Csiszár Adrienn erdésztechnikusnak, a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészetének dolgozója, az erdei iskola és vándortáborok eredményes működtetése, kiváló szakmai munkája és aktív egyesületi tevékenysége elismeréseként vehette át oklevelét.

A OEE Elismerő Okleveleket Andrésiné dr. Ambrus Ildikó technikus alelnök (OEE) és Szentpéteri Sándor főosztályvezető (AM) adták át.

Csiszár Adrienn 2006-ban felvételt nyert a soproni Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolába, ahol 2011-ben erdész technikus minősítést szerzett. 2013-ban erdésztechnikus párját követve a Bakonyban, Bakonybél közelében telepedett le, ahol a mai napig él.

2013. március 12-én állt munkába a Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészeténél. Erdésztechnikusként, elhivatottságának és szakmai felkészültségének köszönhetően első évben az Erdészetnél dolgozó kerületvezető kollégák munkáját segítette. Rönk átvételeken, nevelővágásokban történő fakitermelések jelölésében, az Erdészet ökoturisztikai feladatainak ellátásban segédkezett. Ebben a beosztásban tovább bővítette gyakorlati és elméleti tudását, melyet a későbbi munkái során kamatoztatott. Erdészeti munkáinak kiegészítéseként 2014-ben pénzügyi ügyintéző végzettséget szerzett.

2014. március 4-től a Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola vezetését kapta feladatul. 2013 nyarától, már ötleteivel segítette az erdei iskola kialakítását, valamint programjainak összeállítását. Rendszeresen kísérője volt az erdei iskolás gyermek csoportoknak, az erdészeti programok és esti vadlesek, kézműves foglalkozások egyik vezetője, mely feladatokat nagy lelkesedéssel végezte. Munkájának magas színvonalú ellátásához folyamatosan képezte magát, 2014-ben erdei iskola terepvezető képzésen, majd 2018-ban „Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógia módszerekkel” elnevezésű képzésen gyarapította tudását és az itt szerzett ismereteket hasznosítva vezette az erdei iskola szakmai programjait a gyermekeknek, felnőtteknek

 Az iskola vezetését nyolc éven át nagy odaadassál és lelkesedéssel végezte. Erdőpedagógia foglalkozások során több ezer gyermekkel ismertette meg erdész hivatását, az erdőkért dolgozó erdészek, vadászok munkáját és a Bakonyi erdők élővilágát, növelve ezzel szakmánk elismertségét. Aktív és szervező tagja volt az erdei iskolához kapcsolódó, napjainkra sokak által ismert Hubertlaki tanösvény kialakításáért felelős csapatnak. Irányítás alatt, az erdei iskola elnyerte az Erdészeti Erdei Iskola minősítést, ennek igazoló oklevelét 2014. tavaszán az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából megrendezett ünnepélyes átadón vehette át. Az erdei iskolában végzett munkája során számos civil szervezettel, kézműves vállalkozóval, pedagógussal ápolt jó kapcsolatot.

2017. nyarától az erdei iskola irányítása mellett az akkor induló Erdei Vándortábor bakonyi útvonalának szíve és lelke lett. A táborok során az elmúlt években több ezer vándor testközelből ismerkedhetett meg a bakonyi erdőkkel és értékeikkel, változó környezetünkben erdeink fenntartásának és gyarapításának fontosságával. A bakonyi útvonal megálmodója és útvonalfelelőse immár hatodik éve, szívügyének tekinti a Vándortábor Program évenkénti megszervezését.

A Bakonyerdő Zrt. ezúton is szívből gratulál a kitüntetett kollégáknak!

Kategória: 

Mi a véleménye az erdőről,
erdőgazdálkodásról?

Részletek itt

Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Értesítjük aktuális akcióinkról, eseményeinkről ...