Fél évszázad

Fél évszázad

A Bakonyerdő 50 éves fennállását ünnepelte

Az ünnepségen megjelenteket a Bakonyi Vadász- Kürt Egylet szignálja után Varga László vezérigazgató köszöntötte.

év egy erdő életében is jelentős időszak, egy vállalat, egy erdőgazdaság szempontjából pedig teljes korszak. Egy teljes korszak áll mögöttünk, amelynek során több erdészgeneráció szentelte szakmai munkáját, s büszkén merem állítani, egész életét erdeinknek. Ez alatt az 50 év alatt erdészek, erdőmérnökök, két kezükkel dolgozó erdei- és faipari munkások, gazdasági szakemberek munkálkodtak azon, hogy erdőgazdaságunk egyet jelentsen az értékteremtő, hagyományőrző, ugyanakkor innovatív, a jövő tekintetében megoldásokat kereső és nyújtó vállalkozás képével.

Ezúton is köszönöm mindannyiuk áldozatos munkáját.

Először emlékezzünk, mert az emlékezés, bár nem mindig fogalmazzuk meg pontosan, az önismeret szerves része. – mondta és ismertette a Társaság megalakulásának múltbéli eseményeit.

Az erdészeti ágazat irányítására 1967-ben létrehozták a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumon belül az Erdészeti, később Erdészeti és Faipari Hivatalt. A MÉM közvetlen felügyelete és irányítása alatt 14 állami erdő és fafeldolgozó gazdaság, 5 állami vadgazdaság, 1 állami parkerdőgazdaság, 1 tanulmányi erdőgazdaság, 4 állami faipari vállalat, 5 fagazdasági szakvállalat alakult. 

Ez Veszprém megyében akkor három, már működő vállalat, a Magasbakonyi Állami Erdőgazdaság, a Keszthelyi Állami Erdőgazdaság és a Budapesti Fűrész- Lemez- és Hordóipari Vállalat Vinyesándor-majori Fűrészüzemének összevonását eredményezte. Ennek eredményeként 1970. január 1-ével megalapításra került a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (BEFAG), amelynek központját végül Keszthelyen jelölték ki. Vállalatunk 17 önelszámoló egységgel (11 hagyományos erdészet, 3 fűrészüzem, 1 műszaki erdészet 1 gépjavító üzem, 1 építésvezetőség) 69 335 hektár területen 10 334,5 em3 élőfakészlettel kezdte meg az új típusú gazdálkodást.

1993-as év nagy változásokat hozott a cég életében, megtörténik a részvénytársasággá alakulás. Egyszemélyi tulajdonos a Magyar Állam, képviselője az Állami Vagyonkezelő Társaság. Az új elnevezés BEFAG Rt., amelyet egy kijelölt igazgatóság (4+3 fő) igazgat, munkáját felügyelő bizottság (3+2 fő) felügyeli. A részvénytársaság központja 2001. július elsejével átköltözött Pápára és sor került a névváltozásra is Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Részvénytársaság, amihez ma már a jellegnek megfelelő „zártkörűen működő” jelző is csatlakozik.

Napjainkban a Bakonyerdő Zrt. 100%-ban állami tulajdonban lévő részvénytársaság, az alapítói jogkört a Magyar Állam nevében az Agrárminiszter gyakorolja. A Balaton-felvidék és a Magas-Bakony erdeinek kezelőjeként az állami tulajdonú erdővagyonból 63,4 ezer hektár földterületen, ezen belül 60,4 ezer hektár erdőterületen folytat erdőgazdálkodást, hét hagyományos szervezetben dolgozó erdészet működtet. A Bakonyerdő Zrt. összesen 56 ezer hektár kiterjedésű területen folytat vadgazdálkodási tevékenységet hat vadgazdálkodási egység működtetésével. Társaságunk két fafeldolgozó üzemet is működtet: a BEFAG Parkettagyárat Zalahalápon és a Franciavágási Fűrészáru Gyárat Ugod községhatárában.

év alatt terméketlen kopárokat tettünk erdős területté, idegenhonos fafajokból álló erdőket pedig őshonos fafajokból álló állományokká alakítottuk. Magas színvonalon gazdálkodva jelentős lépéseket tettünk a természetközeli erdőgazdálkodás terén. Folyamatosan alkalmazzuk a költségtakarékosabb erdőfelújítási és erdőnevelési módszereket.
év alatt felépítettünk egy olyan közjóléti-turisztikai hálózatot, amely hazánk egyik leglátogatottabb rekreációs és turisztikai célpontjává vált, amely nemcsak védi a természetet, de megőrzi történelmi emlékeit, erdei vendégházai helyet adnak a túrázó, pihenni, kikapcsolódni vágyó embereknek, erdei iskoláiba, állat- és vadasparkjaiba hívja a felnövekvő generációit.
év alatt a fűrészipari és parkettagyártási technológiák folyamatos fejlesztését megalapozó beruházások több mint háromszáz dolgozó munkahelyének megőrzését biztosították a válságokkal talán legnagyobb mértékben sújtott fafeldolgozói ágazatban.
év alatt sajnálatos módon megérkezett az erdőgazdálkodás számára legnagyobb kihívás, a klímaváltozás, amely már nem csak a jövő, hanem a jelen szakmai munkájának lépéseit is meghatározza.

Dr. Kovács Zoltán a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a közjóléti feladatok egyre szélesebb köre, mint az erdei tornapálya vagy az erdei iskolák megjelenése azt eredményezte, hogy az erdészet egykor zárt világa mára kitárult a nagyközönség számára. Gratulált a jubileumhoz és köszönetét fejezte ki azért, amit a Bakonyerdő Zrt. Pápa város és a térség támogatásáért tesz.

Szentpéteri Sándor erdőkért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a Bakonyerdő Zrt. 50 éve jó gazda gondosságával bánik a rá bízott erdővagyonnal, törekszik a környezet és az ember harmóniájának megteremtésére. Alapítása óta az

ökológiai egyensúly

szem előtt tartása és emellett a környezettudatos szemlélet átadása és népszerűsítése a célja. Úgy vélte, a Társaság életének ötven éves jubileuma, 50 év értékteremtést, értékmegőrzést, valamint fél évszázad szakmai gondoskodást jelent.

A köszöntőbeszédek elhangzása után, Németh Sándor Miklós nyugalmazott kolléga vehette át a Bakonyerdő Zrt. emlékplakettjét a Bakonyerdő történetének feldolgozásáért végzett munkájának elismeréseként.

Az ünnepség hátralévő részében emléktábla avatásra és emlékfák elültetésre került sor.

Huszárokelőpusztai Vendégház parkjában, 5 fából álló kis liget őrzi majd az utókor számára ezt a nemes alkalmat. Kocsánytalantölgy, hegyi- és mezei juhar és gyertyán facsemeték kerültek elültetésre, melyeket Szentpéteri Sándor és Czebei Sándor Tásaságunk első vezérigazgatója, Dr. Kovács Zoltán és Matyasovszky Albert, az erdőgazdaság egykori vezérigazgatója és Varga László, valamint Takács Szabolcs kormánymegbízott ültetett el.

Ünnepi ebédre hívták a megjelenteket, ahol egykori, nyugalmazott és jenleg is aktív kollégák jó hangulatú, emlékeket idéző beszélgetéseivel, történeteivel zárult az esemény.

Töretlenül bízzunk abban,

hogy a pandémiás helyzet jövő év nyarára már csak egy rossz emlékké válik, és a Bakonyerdő Zrt. dolgozó egy nagycsaládként együtt örülhetnek az eddig elvégzett eredményes közös munkának.

Média: 

50 éves a Bakonyerdő Zrt. /Veszprém TV - Híradás 202.10.21./

Kategória: 

Címkék: 

Mi a véleménye az erdőről,
erdőgazdálkodásról?

Részletek itt

Felelősségteljes erdőgazdálkodás

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Értesítjük aktuális akcióinkról, eseményeinkről ...